Portfólió / kvalifikáció 

Pittich Éva

LIFE&BUSINESS COACH /MEDIÁTOR / HIPNÓZIS SZAKÉRTŐ

SZAKÉRTELEM ÉS KÉSZSÉGEK

Végzettség / képesítés: Spirituális tanácsadó és tréner

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés:

Blokkok, elakadások, hitrendszerek oldása, Ülésvezetés alapok, A kapcsolódás haladó technikái, A láthatatlan világ energetikájának használata, Szellemekkel, entitásokkal való munka, Karmikus kapcsolatok a hétköznapokban, Reinkarnáció a spirituális üléseken, Munka a saját és mások belső mesterével, Az életfeladat megtalálása és megértése, Jövőtervezés az üléseken, Párhuzamos dimenziók lehetősége, Ülésvezetés professzionális szinten, Betegségek kialakulásának megértése, Életterv olvasás elméletben és gyakorlatban, Testolvasás elméletben és gyakorlatban, Jelek a testen, Analóg gondolkodás, Transz- és relaxációs technikák, Elengedéstechnika az üléseken, Transzformáció a gyakorlatban, A megvilágosodás megértése és elfogadása


Végzettség / képesítés: Energetikai kezelő

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés: 

Energetikai alapok, meditáció, kontempláció, kapcsolódás önmagunkhoz és másokhoz, kapcsolódás magasabb szintekhez, betegségek kialakulása és megoldások, testolvasás, gondolatolvasás, munka a láthatatlan világgal, utazás a múltba, korregresszió, reinkarnáció, (ön)gyógyítás kérdésekkel, ásás, merülés, utazás a jövőbe, jövendőmondás, ülések vezetése, térerő, térállítás, szellemekkel, lelkekkel való kapcsolat, transzlogika, transzmunka, gyógyítás gondolattisztítással, elengedés és az elengedés problematikája, találkozás a belső mesterrel, az életfeladat megértése és megtalálása, Hermész közvetítés, Omyno energia alapok


Végzettség / képesítés: Hipnózis szakértő / Hipnotizőr (Az A.I.A. követelményeinek megfelelően.)

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés:

Hipnózis elmélet, az elme működése, hipnobilitás tesztek, hipnotikus fogékonyság, indukciós technikák, hipnotikus eszközök, Dave Elman gyakorlat, progresszív relaxáció, raport, frakcionálás, alap mélyítés, professzionális mélyítés, instant problémafeltárás, instant problémamegoldás, szuggesztiók, poszthipnotikus szuggesztiók, direkt instrukciók, dehipnózis technikák, alap hipnózis trükkök, haladó hipnózis trükkök, önhipnózis, scriptírás szabályai, hipnotikus nyelvi technikák, Ericssoni hipnózis, nonverbális hipnózis, éber hipnózis, fogyás, fóbiakezelés, dohányzás, kudarckezelés, pénz siker, önmenedzselés, transzformáció, önsegítő hipnózistechnikák, problémasablon használata, regresszió, reinkarnáció, gondolatolvasás alapszinten, rapid indukció, sleep talk technika, professzionális hipnózis, csoporthipnózis, hatékonyság ellenőrzés, belső tisztítás, fájdalomkezelés, hipnocoaching, társalgási hipnózis, teljesítményfokozás, célok elérése, színpadi hipnózis alapok, magnetizmus alapok, hipnotikus kóma, rapidindukció gyakorlás, manipuláció és védekezés, hipnózistér


Végzettség / képesítés: Mediátor / Life & Business Coach (IACM-CLBC fokozat)

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés:

Mediáció elmélete és gyakorlata, etika, érvelés és vitakultúra, reziliencia művészete, mentalizációs technikák, alternatív jövőképek (szcenáriók) készítése, konfliktuselméleti ismeretek, tárgyalási ismeretek, mediációs technikák és módszertan, folyamattervezési-dinamikai ismeretek, kérdezési technikák, különféle konfliktusszintekhez kapcsolódó mediációs technikák, nehéz szereplők, önismeret/pszichológia, a mediációra vonatkozó jogi ismeretek, Coaching irányzatok és trendek; Coaching módszertan; pszichológiai modellek a coachingban, csoportdinamikai alapok; teamcoaching modellek; intervenciók a csoporttal való munkában, az egyéni coaching gyakorlata; a csoport coaching gyakorlata; a team coaching gyakorlata, csoportos szupervízió; csoportos esetmegbeszélés; csoportos mentoring


Végzettség / képesítés: Gazdasági informatikus

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés:

Az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő problémák megértése és megoldása, az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselése, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának a növelése, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezése, folyamatok szabályozása és tervezése, a problémák feltárása, a problématér definiálása, alkalmazások fejlesztése, működtetése és a működés elvárt minőségének megfelelő felügyelete.

- informatikai alap problémákhoz szoftvert választani, a feladatokat megoldani;

- vállalkozni, munkavállalót foglalkoztatni;

- vállalkozásban alapvető jogi, ügyviteli, pénzügyi és nyilvántartási feladatokat megoldani;

- munkájában az irodai szoftvercsomagot integráltan alkalmazni;

- különböző típusú hálózaton alkalmazásokat telepíteni és üzemeltetni;

- megtervezni és telepíteni egy otthoni, kisvállalati (SOHO) hálózatot, és csatlakoztatni az internethez;

- adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni, adatbázis műveleteket végezni napi problémák kezelésére és webes feladatok megoldására;

- programozási feladatot végezni egyszerű napi problémák kezelésére, webes feladatok megoldására;

- munkahelyén közgazdasági, tervezési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatokat megoldani, továbbá a feladathoz megfelelő informatikai eszközt választani;

- a vállalati rendszerek és alrendszerek megfelelő módszerrel történő elemzésében, új vállalati információs rendszereket tervezésében, tesztelésében, üzemeltetésében részt venni, továbbá egy meglévő rendszert adaptálását elvégzi;

- feladatainak elvégzéséhez a lehető legtöbb esetben célszoftvereket alkalmazni;

- statisztikai és más célból létrehozott adatbázisokból lekérdezéseket tervezni és megvalósítani;

- adatbázisokat elemezni, tervezni és létrehozni valamely konkrét cél érdekében;

- rendszerszervezési projektben dolgozni;

- minden gazdálkodási, ügyviteli, szervezési, adatbázistervezési és -lekérdezési feladatát a legmegfelelőbb informatikai eszköz alkalmazásával megoldani;

Egyaránt átlátom a gazdasági és az informatikai folyamatokat is, ezáltal gyakorlatias szemlélettel tudok segíteni a folyamatok menedzselésében.


Végzettség / képesítés: Pénzügyi Számviteli Ügyintéző

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés:

- közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában,

- elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket,

- ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat,

- ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat,

- közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban,

- részt venni a befektetési döntések előkészítésében,

- pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni,

- könyvelési feladatokat ellátni,

- értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni,

- vezetni az analitikus nyilvántartásokat,

- elszámolni a termelési költségeket,

- közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében,

- közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában,

- számítógépes programcsomagokat használni,

- ellátni a projektek pénzügyi menedzselését az előfinanszírozástól a program lezárásáig,

- összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,

- munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni


TAPASZTALAT / SZOLGÁLTATÁSOK

- Life coaching

- Karrier coaching

- Párkapcsolati coaching

- Gyermek / kamasz coaching

- Szülő / gyermek coaching

- Business coaching

- Team coachig

- VA - Virtuális asszisztencia

- Mediáció

- Hipnózis

- Nonverbális hipnózis 

- Érintiésterápia

- Aromaterápia

- Energetikai kezelés

- Spirituális tanácsadás, tréning

Részletes szolgáltatásaim elérhetőek a https://boldogleszek.hu/ weboldalon, illetve a https://boldogleszek.salonic.hu/ linken, a foglalás megkezdése gombra kattintva.

Bármilyen további kérdés esetén szívenen állok rendelkezésre, illetve kérem értesítsen, ha egy-egy szolgáltatásra vonatkozóan prezentációt küldjek.


TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK

702201 - Általános ügyviteli tanácsadás

692006 - Egyéb számviteli szolgáltatás, bérszámfejtés

702203 - Humánpolitikai, üzletviteli tanácsadás

821901 - Egyéb irodai szolgáltatás

821101 - Összetett adminisztratív szolgáltatás

855901 - M.n.s. egyéb oktatás

960404 - Fizikai közérzetet javító szolgáltatás m.n.s.

960901 - M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás


CÉGINFORMÁCIÓ / ELÉRHETŐSÉGEK

Pittich Éva E.V. 

Székhely és postacím: 2851 Környe, Tatai út 39.

Adószám: 68352785-1-31

EU adószám: HU68352785

Nyilvántartási szám: 51623654

Kamarai nyilvántartási szám: KO68352785

Telefonszám: +36-70/378-84-59

E-mail cím: eva.pittich@gmail.com

Weboldal: https://boldogleszek.hu/


KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Adatvédelem

Rendelkezem hatályos adatvédelmi szabályzattal, amely megfelel az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének (GDPR rendelet), illetve a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) hatályos rendelkezéseinek.

Titoktartás

Titoktartási kötelezettség terhel. Kijelentem, hogy a munkám során tudomásomra jutott vagy számomra rendelkezésére bocsátott információkat és anyagokat, valamint saját jegyzeteimet és az egyéb írásbeli dokumentumokat, harmadik személy tudomására nem hozom. Az átadott írásos anyagokat, ill. a feladatok termékeit az adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően úgy őrzöm meg, hogy harmadik személy számára nem lesz hozzáférhető / a szerződéses viszony megszűnését követően azokat megsemmisítem. A titoktartási kötelezettség mind a megbízás időtartama alatt, mind azt követően fennáll.

Továbbá tájékoztatom szolgáltatásaim igénybe vevőit, hogy az általam folytatott egyéni, páros és csoportos foglalkozások nem minősülnek a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet szerinti 80-as szakmakód alá tartozó, kiegészítő gyógyászati tevékenységnek.

Nem minősülnek továbbá a 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet és a 11/1997. 11/1997. (V. 28.) NM rendelet hatálya alá tartozó természetgyógyászati tevékenységnek, továbbá nem minősülnek a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet szerinti 18-as szakmakód alá tartozó pszichiátriai kezelésnek vagy pszichoterápiának sem.

Kizárólag olyan tanácsadási tevékenységet folytatok, amelyeknek végzésére a hatályos jogszabályok szerint jogosult vagyok.

Szolgáltatásaim a szellemi jóllétet segítik elő. Bármilyen más jellegű (pl. pozitív irányú lelki vagy egészségügyi) változást sem kizárni, sem ígérni nem áll módomban.

Betegeket és betegségeket nem gyógyítok, egészségügyi tevékenységet nem végzek. Szolgáltatásaim mindenki saját felelősségére veszi igénybe, saját mindenkori testi-lelki-szellemi állapotának figyelembe vételével.

Önéletrajzom szívesen átküldöm, amennyiben felveszi velem a kapcsolatot: