Impresszum

A honlap üzemeltetőjének adatai:

Név: Pittich Éva
Székhely: 2851 Környe, Tatai utca 39.
Postacím: 2851 Környe, Tatai utca 39.
Adószám: 68352785-1-31
EU adószám: HU68352785
Kamarai nyilvántartási szám: KO68352785


A honlap üzemeltetőjének elérhetőségei:

Ügyfélszolgálat elérhetőségének időtartama: telefonon 

Hétfő: 9:00-19:30
Kedd: 9:00-19:30
Szerda: 9:00-19:30
Csütörtök: 9:00-19:30
Péntek: 9:00-19:30
Szombat: 9:00-14:00
Vasárnap: ZÁRVA
Ügyfélfogadás bejelentkezés alapján.
Telefonszám: +36703788459
E-mail cím: eva.pittich@gmail.com
Bankszámla: K&H 10408117-8767685-90561004
Nemzetközi bankszámla: HU49 1040 8676 7685 9056 1004

Cookie

Cookie (Süti) szabályzat 

Ez a Cookie (Süti) szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza a Sütik leírását valamint, hogy a Weboldalt Működtető (a továbbiakban: Működtető) hogyan használja a Sütiket a boldogleszek.hu weboldalon, és bármely az boldogleszek.hu weboldalhoz kapcsolódó termék vagy szolgáltatás esetében (együttesen: Weboldal vagy Szolgáltatások). E Szabályzat elolvasásával a Weboldalt Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) megismerheti a felhasznált Sütiket, valamint az ezek segítségével gyűjtött információkat és azok felhasználását. Valamint a Felhasználó megismerheti a választási lehetőségeket, milyen következményekkel jár a Sütik használatának elfogadása vagy el nem fogadása.

 Mik azok a Cookie-k (Sütik)? 

A Cookie-k kisméretű információk, melyek szöveges állományokban, a Felhasználó számítógépén vagy egyéb, a Weboldalt megjeleníteni képes böngészővel ellátott eszközén tárolódnak. Széles körben alkalmazott állományok, melyek arra szolgálnak, hogy a Weboldal emlékezzen a Felhasználóra, legyen szó egyszeri látogatásról (Munkamenet Cookie), vagy ismétlődő látogatásról (Állandó Cookie). A Munkamenet Cookie ideiglenes Cookie-k, melyek csak a Weboldal látogatása idejére vonatkozó információkat tartalmaznak, a böngésző bezárásával lejár az érvényességük. Az Állandó Cookie-k arra szolgálnak, hogy a Weboldal megjegyezze a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos beállításait, és ezek a böngésző bezárása, vagy az eszköz újraindítása után is az eszközön maradnak. Ezek biztosítják a következetes és hatékony felhasználói élményt a Felhasználó számára a Weboldal látogatása során vagy a Szolgáltatások használata során. 

A Cookie-kat létrehozhatja a Weboldal (Saját Cookie) vagy lehetnek harmadik féltől származók (Harmadik fél Cookie) melyek külső harmadik féltől származók (Harmadik fél Cookie), melyek külső információt, vagy analitikai, hirdetési szolgáltatásokat biztosítanak a Weboldal számára. Ezek a Harmadik fél Cookie-k felismerhetik a Felhasználót a Weboldal látogatása közben is, és más weboldalak felkeresésekor is.

Milyen típusú Cookie-kat használunk? 

Szükséges Cookie-k A Szükséges Cookie-k lehetőséget biztosítanak a Weboldal számára, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt biztosítsa a Felhasználó számára a Weboldal és annak funkciói használata közben. Például, ezek a Cookie-k teszik lehetővé, hogy a Weboldal felismerje, ha a Felhasználó regisztrált a honlapra, és bejelentkezett ezen regisztráció felhasználásával. 

Funkcionalitást biztosító Cookie-k 

A Funkcionalitást Biztosító Cookie-k lehetővé teszik a Felhasználó számára a gördülékenyebb navigálást, például a regisztrált Felhasználónév vagy a Weboldalon alkalmazott beállítások megjegyzésével, hogy egy későbbi látogatás során ne kelljen megismételni a Felhasználónév begépelését vagy a beállítások elvégzését.

Változtatások és Módosítások 

A Működtető fenntartja a jogot ahhoz, hogy bármikor változtasson, módosítson a Szabályzaton a Weboldal és a Szolgáltatások működtetése érdekében, a változtatott Szabályzat Weboldalon történő közzététele mellett. Ilyen esetben a Működtető a változtatásokról, módosításokról a Weboldal főoldalán hirdetményt tesz közzé. A Weboldal folytatólagos használatával a Felhasználó automatikusan beleegyezik ezen változtatások, módosítások alkalmazásába. A Szabályzat a WebsitePolicies szolgáltatással lett létrehozva. 

Kapcsolat 

E Szabályzattal, valamint a Cookie-k használatával kapcsolatos kérdések, vélemények esetén lépjen kapcsolatba a Működtetővel.


Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelési tájékoztató  

Általános információk 

Adatkezelő: Boldogleszek.hu 
weboldal: www.boldogleszek.hu 
e-mail: eva.pittich@gmail.com 

Az érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a GDPR-nak megfelelően kezeljük. Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a www.boldogleszek.hu weboldalt, vagy valamilyen adatot a jelen tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba a Boldogleszek.hu-val a fenti elérhetőségek valamelyikén. 

2. A tájékoztató megismerése és elfogadása A weboldal használatával a tájékoztató megismertnek és elfogadottnak tekintendő. A Boldogleszek.hu kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Boldogleszek.hu nem kezeli tovább. 

3. A kezelt adatok köre A Boldogleszek.hu által kezelt adatok: név, e-mail cím. 

4. Személyes adatok átadása A Boldogleszek.hu semmilyen harmadik fél részére nem ad át személyes adatokat.

5. Személyes adatok tárolása 

A Boldogleszek.hu a személyes adatokat 30 napnál tovább nem tárolja, azok törlésre kerülnek. 

6. Az adatvédelmi tájékoztató alapjául szolgáló jogszabályok Jelen tájékoztató az alábbi jogszabályokon alapul: "GDPR" - General Data Protection Regulation (magyarul: Általános Adatvédelmi Rendelet) "Art." - az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény. "Ptk." - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. "Számviteli Törvény" - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. Azon információk, melyekre jelen tájékoztató nem tér ki, a fenti jogszabályok az irányadók.


Kiegészítő információk

Adatvédelem
Rendelkezem hatályos adatvédelmi szabályzattal, amely megfelel az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének (GDPR rendelet), illetve a 3 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) hatályos rendelkezéseinek. 

Titoktartás
Titoktartási kötelezettség terhel. Kijelentem, hogy a munkám során tudomásomra jutott vagy számomra rendelkezésére bocsátott információkat és anyagokat, valamint saját jegyzeteimet és az egyéb írásbeli dokumentumokat, harmadik személy tudomására nem hozom. Az átadott írásos anyagokat, ill. a feladatok termékeit az adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően úgy őrzőm meg, hogy harmadik személy számára nem lesz hozzáférhető / a szerződéses viszony megszűnését követően azokat megsemmisítem. A titoktartási kötelezettség mind a megbízás időtartama alatt, mind azt követően fennáll.


Továbbá tájékoztatom szolgáltatásaim igénybe vevőit, hogy az általam folytatott egyéni, páros és csoportos foglalkozások nem minősülnek a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet szerinti 80-as szakmakód alá tartozó, kiegészítő gyógyászati tevékenységnek. Nem minősülnek továbbá a 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet és a 11/1997. 11/1997. (V. 28.) NM rendelet hatálya alá tartozó természetgyógyászati tevékenységnek, továbbá nem minősülnek a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet szerinti 18-as szakmakód alá tartozó pszichiátriai kezelésnek vagy pszichoterápiának sem. Az általam végzett hipnózis (TEÁOR '08) fizikai közérzetjavító szolgáltatás (TEÁOR '08 9604) és az MNS egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR 9609) tevékenységi körbe tartozik.

Kizárólag olyan tanácsadási tevékenységet folytatok, amelyeknek végzésére a hatályos jogszabályok szerint jogosult vagyok. Szolgáltatásaim a szellemi jóllétet segítik elő. Bármilyen más jellegű (pl. pozitív irányú lelki vagy egészségügyi) változást sem kizárni, sem ígérni nem áll módomban. 

Betegeket és betegségeket nem gyógyítok, egészségügyi tevékenységet nem végzek. Szolgáltatásaim mindenki saját felelősségére veszi igénybe, saját mindenkori testi-lelki-szellemi állapotának figyelembe vételével.


Tevékenységi köreim:

692006 - Egyéb számviteli szolgáltatás, bérszámfejtés
702201 - Általános üzletviteli tanácsadás
702203 - Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás
821101 - Összetett adminisztratív szolgáltatás
821901 - Egyéb irodai szolgáltatás m.n.s.
855901 - M.n.s. egyéb oktatás
960404 - Fizikai közérzetet javító szolgáltatás m.n.s.
960901 - M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás